Danh sách các bệnh viện, phòng khám sử dụng tiếng Anh tại Cầu Giấy

Danh sách các bệnh viện, phòng khám sử dụng tiếng Anh tại Cầu Giấy

Với sự hội nhập ngày một tăng hiện nay, rất nhiều người nước ngoài đã đến Việt Nam để sinh sống và làm việc. Đi kèm theo đó, nhu cầu sử dụng các dịch vụ về ăn ở ngủ nghỉ và khám chữa bệnh của những người nước ngoài cũng dần trở thành một yêu cầu mà thị trường phải đáp ứng. Hiện nay, có không ít dân Việt có trình độ ngoại ngữ mà cụ thể là tiếng Anh khá tốt, đủ để giao tiếp một cách đơn giản với những người nước ngoài. Bên cạnh đó,.....

Xem tiếp