Dịch vụ gia hạn visa, giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ gia hạn visa, giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Đối với trường hợp người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc hoặc du lịch thì bắt buộc phải được chính phủ Việt Nam cấp visa nhập cảnh cũng như giấy phép lao động trong trường hợp người nước ngoài đi làm, kiếm sống trên lãnh thổ Việt Nam. Khi visa nhập cảnh và giấy phép lao động bị hết hạn thì người nước ngoài nên tìm đến cơ quan có thẩm quyền nào để được giúp đỡ, dịch vụ gia hạn visa, giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam của.....

Xem tiếp