Căn hộ dịch vụ có cộng đồng người Nhật tại Hà Nội

Căn hộ dịch vụ có cộng đồng người Nhật tại Hà Nội

Hiện nay, Nhật Bản vẫn là đối tác dẫn đầu về nguồn vốn FDI vào Việt Nam khá cao. Cùng với dòng vốn FDI này, các tập đoàn xuyên quốc gia, các doanh nhân, chuyên gia cao cấp người Nhật đến và lưu trú tại Việt Nam cũng ngày càng nhiều. Tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn và các thành phố công nghiệp, trong đó Hà Nội là một trung tâm dẫn đầu về số lượng chuyên viên người Nhật sinh sống và làm việc. Tại đây, một trong số khu vực mà chuyên gia.....

Xem tiếp