Cho thuê căn hộ dịch vụ mới xây

Cho thuê căn hộ dịch vụ mới xây

Hiện nay, với nhu cầu càng ngày càng tăng của những khách hàng cao cấp và có điều kiện kinh tế tốt, những căn hộ dịch vụ ở nước ta vẫn chưa đáp ứng được hết những nhu cầu này. Chủ yếu hiện nay các khách sạn bắt đầu thay đổi mô hình kinh doanh bằng cách cho thuê dài hạn theo hướng căn hộ dịch vụ chứ chưa có nhiều dự án mới được định hướng và thiết kế ngay từ đầu là dạng những căn hộ dịch vụ hiện đại. Có chăng chỉ có một số ít.....

Xem tiếp