Khách hàng người Nhật thuê căn hộ dịch vụ thường chú ý gì nhất

Khách hàng người Nhật thuê căn hộ dịch vụ thường chú ý gì nhất

Hiện nay, trên đất nước ta số lượng người nước ngoài đến làm việc và sinh sống lâu dài ngoài một bộ phận lớn người Hàn Quốc thì còn có một bộ phận người Nhật Bản. Người Nhật Bản đến Việt Nam theo những chương trình giao lưu lao động, chuyên viên của những dự án Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam hoặc nhân viên Đại sứ quán. Đa phần những người Nhật Bản đến Việt Nam đều có thu nhập ở mức cao hoặc khá so với những người nước ngoài đến từ các nước khác. .....

Xem tiếp