DỊCH VỤ GIA TĂNG
STT DỊCH VỤ TẦN SUẤT
1

Đặt đồ ăn

Food order

Hỗ trợ khi có yêu cầu

Assistance if required

2

Đặt vé máy bay

Air ticket booking

Hỗ trợ khi có yêu cầu

Assistance if required

3

Đặt xe ô tô, taxi

Car/taxi order

Hỗ trợ khi có yêu cầu

Assistance if required

4

Đặt hoa

Flower order

Hỗ trợ khi có yêu cầu

Assistance if required

5

Đặt tour du lịch

Tour booking

Hỗ trợ khi có yêu cầu

Assistance if required

6

In ấn, photo copy

Print or photocopy

Hỗ trợ khi có yêu cầu

Assistance if required

7

Dọn vệ sinh theo yêu cầu

Extra house keeping

Hỗ trợ khi có yêu cầu

Assistance if required

8

Giặt là theo yêu cầu

Extra laundry

Hỗ trợ khi có yêu cầu

Assistance if required

9

Đưa đón tại sân bay

Pick up at the airport

Hỗ trợ khi có yêu cầu

Assistance if required

 

0984.722.868